cap_quang_vnpt_doanh_nghiep_1200.
banner_cap_quang_vnpt_goi_home.

VNPT tái cơ cấu để Chuyên nghiệp, Khác biệt và Hiệu quả

Với quyết tâm cao, Tập đoàn VNPT đang phấn đấu hoàn thành xong việc chuyển đổi mô hình tổ chức SXKD ngay trong năm 2014, để VNPT có thể chính thức hoạt động theo mô hình mới khi bước sang năm 2015. 

Theo Đề án Tái cơ cấu Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam giai đoạn 2014-2015 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, từ nay đến năm 2015, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) và Tập đoàn VNPT sẽ phải hoàn thành thực hiện Đề án. Với quyết tâm cao, VNPT đang phấn đấu hoàn thành xong việc chuyển đổi mô hình tổ chức SXKD ngay trong năm 2014, để VNPT có thể chính thức hoạt động theo mô hình mới khi bước sang năm 2015. 

Ngay sau khi Đề án Tái cơ cấu VNPT giai đoạn 2014-2015 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Tập đoàn VNPT đã khẩn trương quán triệt và chỉ đạo triển khai cụ thể các nội dung liên quan đến tái cơ cấu trong toàn Tập đoàn.

Nhằm đạt mục tiêu Tái cơ cấu là để khắc phục những tồn tại của mô hình trước đây, phát huy những thế mạnh hiện có để phát triển, một trong những việc đầu tiên được VNPT triển khai chính là phân bổ lại nguồn lực cả về  tổ chức, cơ sở hạ tầng mạng lưới và nguồn nhân lực một cách tối ưu để doanh nghiệp có thể đạt hiệu năng hoạt động tốt nhất. Hoạt động kinh doanh của VNPT sẽ được tổ chức theo hướng chuyên môn hóa, chuyên nghiệp hóa, hình thành hệ thống kinh doanh và kênh bán hàng chuyên nghiệp, xuyên suốt từ tỉnh/thành tới từng xã/phường.

Với nguyên tắc gọn nhẹ, hiệu quả, VNPT sẽ điều chỉnh, sắp xếp nguồn nhân lực trong toàn hệ thống trên nguyên tắc trực tiếp, giảm khâu trung gian, tinh gọn, khuyến khích phát huy năng lực cá nhân, tăng cường sức mạnh tập thể. Từ 1/8/2014, mô hình SXKD của các VNPT tỉnh/thành được sắp xếp lại với việc tách riêng hoạt động của 2 khối Kinh doanh và Kỹ thuật. Hình thành hệ thống kinh doanh và kênh bán hàng chuyên nghiệp, xuyên suốt từ tỉnh/thành tới từng xã/phường, song song với việc tổ chức vận hành quản lý hệ thống mạng lưới VT&CNTT cho phù hợp với nhu cầu phát triển thực tế.

Cùng với đó là quá trình đầu tư đồng bộ các dự án nâng cao năng lực, chất lượng mạng lưới và dùng chung cơ sở hạ tầng, tối ưu hóa các mạng di động và băng rộng để hỗ trợ hiệu quả cho kinh doanh, đồng thời đẩy mạnh phát triển các dịch vụ giá trị gia tăng và CNTT.

Về quản trị doanh nghiệp và nguồn nhân lực, VNPT đang bắt đầu triển khai việc ứng dụng các công cụ quản trị tiên tiến như Điểm thẻ cân bằng BSC, ứng dụng CNTT vào hệ thống quản lý… nhằm phát huy tối đa các nguồn lực, đánh giá hiệu quả lao động tới từng cá nhân, tập thể nhằm đảm bảo các cam kết về chất lượng và phân phối thu nhập tạo động lực. Phương châm VNPT đề ra khi triển khai tái cơ cấu là: Cố gắng để ai cũng có việc làm, nhưng ai cũng phải làm việc và làm việc phải có năng suất cao, bên cạnh việc giải quyết số lao động dôi dư trong quá trình sắp xếp lại tổ chức sản xuất có tình, có lý.

Theo Đề án Tái cơ cấu VNPT, Công ty TNHH Một thành viên (MTV) Dịch vụ Viễn thông VNPT-Vinaphone sẽ được thành lập và có nhiệm vụ quản lý, điều hành kinh doanh dịch vụ viễn thông của VNPT. Sau tái cơ cấu, VNPT cũng có Công ty TNHH MTV Truyền thông (VNPT-Media) chuyên kinh doanh, cung cấp các dịch vụ CNTT, truyền thông đa phương tiện và các dịch vụ GTGT trên mạng viễn thông. Hai đơn vị này sẽ là chủ lực để giúp VNPT vượt qua những thách thức mới, thích ứng với tình hình mới của thị trường. Đồng thời, đây chính là giải pháp căn bản để VNPT có thể chuyên môn hóa sâu, quản lý Chuyên biệt từ đó tạo ra sự Khác biệt về dịch vụ và đạt Hiệu quả cao trong SXKD để tiếp tục phát triển bền vững.

Để đi vào hoạt động theo mô hình mới từ 1/1/2015, hiện VNPT đang khẩn trương xây dựng điều lệ hoạt động của Tập đoàn trình các cấp có thẩm quyền. Theo đó, sau khi tái cơ cấu, Công ty mẹ VNPT sẽ là công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, với các công ty hạch toán phụ thuộc là VNPT - Net, 63 VNPT tỉnh/thành, Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển, Trường Trung học BCVT&CNTT 2, cùng các công ty con là VNPT - Vinaphone, VNPT - Media và VNPT Technology và một số công ty khác mà VNPT nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ. Song song với đó, hiện VNPT cũng đang tập trung xây dựng đề án thành lập 3 Tổng công ty gồm VNPT-Vinaphone, VNPT-Technology, VNPT-Media và xây dựng phương án tổ chức hoạt động, kinh doanh hệ thống vệ tinh Vinasat 1, Vinasat 2 để trình Bộ Thông tin và Truyền thông; Sắp xếp lại Công ty TNHH MTV Tài chính Bưu điện.

Tại Hội nghị sơ kết tình hình SXKD 6 tháng đầu năm 2014 của VNPT vừa được tổ chức mới đây, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son đã nhấn mạnh, mục tiêu cuối cùng của Tái cơ cấu là làm cho VNPT ngày càng vững mạnh; Tái cơ cấu là thách thức nhưng cũng đồng thời mở ra cơ hội mới cho cả VNPT và thị trường viễn thông Việt Nam.

Tổng Giám đốc VNPT Trần Mạnh Hùng cũng khẳng định, tái cơ cấu, đổi mới mô hình quản lý và tổ chức SXKD là cần thiết để VNPT có thể tiếp tục khẳng định được vai trò là doanh nghiệp VT-CNTT chủ lực của quốc gia. Với VNPT, thay đổi và phải triệt để là con đường tất yếu để VNPT hiện thực hóa mục tiêu chiến lược là trở nên Chuyên biệt – Khác biệt – Hiệu quả và tiếp tục phát triển bền vững trong cạnh tranh và hội nhập quốc tế.

Theo Nhịp sống số 

- Đường truyền Internet 100Mbps

- Ưu đãi Data lên 60GB tốc độ cao

- Đường truyền ưu tiên 1000Mbps

- Ưu đãi thiết bị đặc thù

LIÊN HỆ

Địa chỉ:  121 Pasteur, Phường 6, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh

Số điện thoại: (028) 3996 3996

Hotline: 0913.335.335 - 0906080777

1
4
 

@VNPT 2020