cap_quang_vnpt_doanh_nghiep_1200.
banner_cap_quang_vnpt_goi_home.

Username và Password các loại Modem thông dụng

Username và Password các loại Modem

Gửi các bạn User và pass các loại Modem thông dụng.

Các loại modem thông dụng: TP-Link , D-Link, Draytek, Huawei, Linksys...

Modem (Modulation - Demodulation): thiết bị điều chế và giải điều chế. Ví dụ với các modem ADSL hiện nay, line in sử dụng cáp tín hiệu analog (tương tự) (có thể chung dây điện thoại luôn - như VNN, Viettel vẫn làm). Đến nơi người sử dụng, cắm vào máy tính để sử dụng, vì vậy phải giải điều chế và điều chế thành tín hiệu digital (số). Và ngược lại, khi các ứng dụng trên máy tính đóng gói các gói tin, đẩy xuống tầng dưới (card mạng - NIC), tín hiệu ra là tín hiệu số (các dòng bit nhị phân), đến modem, nó cũng ko truyền ngay được, vì môi trường đến ISP là analog, cũng phải thực hiện điều chế để truyền đi.

User và pass các loại Modem

 

RouterUsernamePassword
(All Routers With DD-WRT v23 & v24 Firmware) root admin
(All Routers With Routertech v2.8 Firmware) Admin Admin
(All Routers With Tomato v1 Firmware) admin admin
2Wire – 1000HG (2Wire Firmware)    
2Wire – 2700HG-S (2Wire Firmware)    
2Wire – 2701-A (BigPond Firmware)    
2Wire – 2701HG-B (SBC Firmware)    
2Wire – 2701HG-D (Qwest Firmware)    
2Wire – 2701HG-G (Bell Firmware)    
2Wire – 2701HG-G (Bell French Firmware)    
2Wire – 2701HG-S (Embarq Firmware)    
2Wire – 2701HG-T (Prodigy Firmware)    
3COM – 3CRWDR100A-72 (3COM Firmware)   admin
3COM – 3CRWDR101A-75 (3COM Firmware)   admin
3COM – 3CRWER100-75 (3COM Firmware)   admin
Accton – CheetahAccess AC-IG1004 (Accton Firmware)    
Actiontec – GT701 (Actiontec Firmware)    
Actiontec – GT701 v2 (Qwest Firmware)    
Actiontec – GT701WG v2 (Qwest Firmware)    
Actiontec – GT704WG (Qwest Firmware)    
Actiontec – GT704WG (Verizon Firmware) admin password
Actiontec – M1000 (Qwest Firmware)    
Actiontec – MI424WR (Verizon Firmware) admin password1
Actiontec – R1520SU (Qwest Firmware)    
Actiontec – RI408 (Actiontec Firmware) admin password1
Aethra – FS4104-AW (Aethra Firmware) admin  
AirLink – AR430W (AirLink Firmware) admin admin
AirLink – AR525W (AirLink Firmware) admin admin
AirLink – AR670W (AirLink Firmware) admin admin
Airlive – Ovislink IP-1000R (Airlive Firmware) admin airlive
Airlive – WT-2000ARM (Airlive Firmware) admin airlive
Airties – RT-101 (Airties Turkish Firmware)    
Airties – RT-204 (Airties Firmware)    
Airties – RT-205 (Airties Turkish Firmware)    
Airties – RT-211 (Airties EN, GR & TR Firmware)    
Alice – Gate Voip 2 Plus Wi-Fi (Alice Italian Firmware)    
A-Link RoadRunner 24AP (A-Link Firmware) admin password
Allied Data – Copperjet 1616P2 (Allied Data Firmware) user user
Allied Telesyn - AT-ARW256E (Allied Telesyn Firmware) manager friend
Alpha Networks Inc – IGD (Alpha Networks Firmware) admin  
Ambit – U10C019 (Ambit Firmware) admin cableroot
Ambit – U10C022 (Ambit Firmware) admin cableroot
AOpen – AOI-908 (Aopen Firmware)   admin
AOpen – AOR-401 (AOpen Firmware) admin 1234
Arris – WTM552 (Arris Firmware)    
Asus – AM604 (Asus Firmware) admin admin
Asus – RX3041 (Asus Firmware) admin admin
Asus – WL-500G (Asus Firmware) admin admin
Asus – WL-520GC (Asus Firmware) admin admin
Asus – WL-520GU (Asus Firmware) admin admin
Asus – WL-530G (Asus Firmware) admin admin
Asus – WL-566gM (Asus Firmware) admin admin
Ativa – 54G (Ativa Firmware)    
Atlantis Land - VoIPMaster 260W (Atlantis Land Firmware) admin atlantis
Axesstel – MV430i (Axesstel Firmware) admin admin
Aztech – DSL605EW (Aztech Firmware) admin admin
AzureWave – AW-NR580 (AzureWave Firmware)    
Bandridge – CWN7007G (Bandridge Firmware)    
BaudTec – T263R1U (BaudTec Firmware) admin 1234
Beetel – 220BX (Beetel Firmware) admin password
Belkin – F1PI242EGau (iinet.net.au Firmware)   admin
Belkin – F5D5231-4 (Belkin Firmware)    
Belkin – F5D7230-4 v1 (Belkin Firmware)    
Belkin – F5D7230-4 v6 (Belkin Firmware)    
Belkin – F5D7230-4 v7 (Belkin Firmware)    
Belkin – F5D7230-4 v8 (Belkin Firmware)    
Belkin – F5D7230-4 v9 (Belkin Firmware)    
Belkin – F5D7231-4 (Belkin Firmware)    
Belkin – F5D7231-4 v2 (Belkin Firmware)    
Belkin – F5D7234-4 v3 (Belkin Firmware)    
Belkin – F5D7234-4 v3 (Belkin v3.00.03 Firmware)    
Belkin – F5D7630-4 (Belkin Firmware)    
Belkin – F5D7632-4 v1 (Belkin Firmware)    
Belkin – F5D8230-4 (Belkin Firmware)    
Belkin – F5D8231-4 v5 (Belkin Firmware)    
Belkin – F5D8233-4 v1 (Belkin Firmware)    
Belkin – F5D8233-4 v3 (Belkin Firmware)    
Belkin – F5D8233-4 v4 (Belkin Firmware)    
Belkin – F5D8235-4 v2 (Belkin Firmware)    
Belkin – F5D8236-4 v1 (Belkin Firmware)    
Belkin – F5D8236-4 v2 (Belkin Firmware)    
Belkin – F5D8631-4 v2 (Belkin Firmware)    
Belkin – F5D8631-4 v3 (Belkin English Firmware)    
Belkin – F5D8631-4 v3 (Belkin Español Firmware)    
Belkin – F5D8632-4 v1 (Belkin Firmware)    
Belkin – F5D8633-4 v1 (Belkin English Firmware)    
Belkin – F5D9230-4 v5 (Belkin Firmware)    
Belkin – F5D9231-4 v1 (Belkin Firmware)    
Billion – BiPac 5100A (Billion Firmware) admin admin
Billion – BiPac 5102S (Billion Firmware) admin admin
Billion – BiPac 5112S (Billion Firmware) admin password
Billion – BiPac 5200N (Billion Firmware) admin admin
Billion – BiPac 5210S (Billion Firmware) admin admin
Billion – BiPac 7300RA (Billion Firmware) admin admin
Billion – BiPac 7500G (Billion Firmware) admin password
BLUE COM – BCOM-5330 (BLUE COM Firmware) admin admin
BLUE COM – BCOM-5390 (BLUE COM Firmware) Admin Admin
BT – HOME HUB 1.0 (BT Firmware)    
BT – HOME HUB 2.0 (BT Firmware) admin admin
BT – Voyager 2100 (BT Firmware) admin admin
BT – Voyager 220v (BT Firmware) admin admin
BT – Voyager 2500v (BT Firmware) admin admin
Buffalo – WHR-G (Buffalo Japanese Firmware) root  
Buffalo – WHR-G54S (Buffalo Firmware) root  
Buffalo – WZR2-G300N (Buffalo Firmware) root  
Canyon – CN-BR1 (Canyon Firmware) admin admin
Canyon – CN-WF514 (Canyon Firmware) admin 1234
CNET – CAR-845 (Texas Instruments Firmware) Admin Admin
CNet – CNAD804-NF (Conexant Firmware) admin epicrouter
CNet – CWR-854V (CNet Firmware) root 1234
Comstar – WA-6202-V2 (Comstar Firmware)    
Comtrend – AR-5321U (Comtrend Firmware) admin admin
Comtrend – CT-5361 (Comtrend Firmware) admin admin
Comtrend – CT-6383 (Comtrend Firmware) user pass
Conceptronic – C54BRS4 (Conceptronic Firmware) admin 1234
Conitech – CNKITADSLWL54 (Conitech Firmware) admin admin
Connection N&C RBW54 (Connection N&C Firmware) admin admin
Cradlepoint – MBR1000 (Cradlepoint Firmware)    
Darelink – DSL136E (Darelink Firmware)    
Davolink – DV-201AM (Davolink Firmware) user user
Davolink – DV-201AMR (Davolink Firmware) user user
Davolink – DV-2020 (Davolink Firmware) user user
Digicom – Michelangelo Wave (Digicom Firmware) admin admin
Digiconnect – WIC328 (Digiconnect Firmware) admin 1234
D-Link – 500G (D-Link Firmware) admin  
D-Link – DGL-4100 (D-Link Firmware) admin  
D-Link – DGL-4300 (D-Link Firmware) admin  
D-Link – DGL-4500 (D-Link Firmware) admin  
D-Link – DI-524 (D-Link v2 Firmware) admin  
D-Link – DI-524 (D-Link v3 Firmware) admin  
D-Link – DI-524 (D-Link v5 Firmware) admin  
D-Link – DI-604 (D-Link Firmware) admin  
D-Link – DI-624 (D-Link Firmware) admin  
D-Link – DI-704P (D-Link Firmware) admin  
D-Link – DI-704UP (D-Link Firmware) admin  
D-Link – DIR-100 (D-Link Firmware) admin  
D-Link – DIR-300 (D-Link Firmware) admin  
D-Link – DIR-615 (D-Link Firmware) admin  
D-Link – DIR-625 (D-Link Firmware) admin  
D-Link – DIR-628 (D-Link Firmware) admin  
D-Link – DIR-635 (D-Link Firmware) admin  
D-Link – DIR-655 (D-Link Firmware) admin  
D-Link – DSL-2520U (D-Link Firmware) admin admin
D-Link – DSL-2540B (D-Link Firmware) admin admin
D-Link – DSL-2540T (D-Link Firmware) admin admin
D-Link – DSL-2540U (D-Link Firmware) admin admin
D-Link – DSL-2542B (D-Link Firmware) admin admin
D-Link – DSL-2640B (D-Link Firmware) admin admin
D-Link – DSL-2640R (D-Link Firmware) admin admin
D-Link – DSL-2640T (D-Link Firmware) admin admin
D-Link – DSL-2740B (D-Link Firmware) admin admin
D-Link – DSL-2741B (D-Link Firmware) admin admin
D-Link – DSL-500B (D-Link Firmware) admin admin
D-Link – DSL-500T (D-Link Firmware) admin admin
D-Link – DSL-502G (D-Link Firmware) admin admin
D-Link – DSL-504G (D-Link Firmware) admin admin
D-Link – DSL-504T (D-Link Firmware) admin admin
D-Link – DSL-520T (D-Link Firmware) admin admin
D-Link – DSL-522T (D-Link Firmware) admin admin
D-Link – DSL-524B (D-Link Firmware) admin admin
D-Link – DSL-524T (D-Link Firmware) admin admin
D-Link – DSL-G604T (D-Link Firmware) admin admin
D-Link – DSL-G624M (D-Link Firmware) admin admin
D-Link – DSL-G624T (D-Link v3.0 Firmware) admin admin
D-Link – DSL-G624T (D-Link v3.1 Firmware) admin admin
D-Link – DVA-G3340S (D-Link Firmware) admin admin
D-Link – EBR-2310 (D-Link v1 Firmware) admin  
D-Link – EBR-2310 (D-Link v2 Firmware) admin  
D-Link – GLB-502T (D-Link Firmware) admin admin
D-Link – GLB-802C (D-Link Firmware)    
D-Link – WBR-1310 (D-Link Firmware) admin  
D-Link – WBR-2310 (D-Link Firmware) admin  
Draytek – Vigor2500 (Draytek Firmware) admin admin
Draytek – Vigor2700e (Draytek Firmware) admin admin
Draytek – Vigor2800vg (Draytek Firmware) admin admin
DSLink – 260E (DSLink Firmware) root root
Dynalink – RTA1025W (Dynalink Firmware) admin admin
Dynalink – RTA220 (Dynalink Firmware)   admin
Dynamode – R-ADSL-C4W-EG (Dynamode Firmware) admin password
Dynex – DX-WEGRTR v1 (Dynex Firmware)    
Edimax – AR-7024Wg (Edimax Firmware) admin epicrouter
Edimax – AR-7064 A (Edimax Firmware) admin admin
Edimax – AR-7084G A (Edimax Firmware) admin 1234
Edimax – BR-6104K (Edimax Firmware) admin 1234
Edimax – BR-6104KP (Edimax Firmware)    
Edimax – BR-6204WG (Edimax Firmware) admin 1234
Edimax – BR-6216Mg (Edimax Firmware) admin 1234
Edimax – BR-6504N (Edimax Firmware) admin 1234
Edimax – BR-6624 (Edimax Firmware) admin  
Eminent – EM4012 (Eminent Firmware)   admin
Eminent – EM4013 (Eminent Firmware)   admin
Eminent – EM4204 (Eminent Firmware) Admin Admin
Eminent – EM4218 (Eminent Firmware) admin admin
Eminent – EM4420 (Eminent Firmware) admin admin
Eminent – EM4422 nShare (Eminent Firmware)   admin
ENCORE – ENDSL-A2+WIGX2 v1 (ENCORE Firmware) admin trendchip
Encore – ENHWI-G IEEE 802.11g (Encore Firmware) admin admin
Encore – ENHWI-G2 (Encore Firmware) admin admin
Encore – ENHWI-N (Encore Firmware) admin admin
Encore – ENHWI-SG (Encore Firmware) admin admin
E-tech – RTBR01 (E-tech Firmware)   admin
E-tech – RTBR03 (E-tech Firmware)   admin
E-tech – WGRT04 (E-tech Firmware) admin admin
Etisalat – e960 (Etisalat Firmware)    
Eumex – 300IP (Eumex German Firmware)    
Fritz!Box – Fon WLAN 7170 (Fritz!Box Firmware)    
Fritz!Box – Fon WLAN 7240 (Fritz!Box Firmware)    
Fujitel – FCC-W541R (Fujitel Firmware) admin admin
Generic – 4-Port 802.11g 54Mbps (Check Router Pic) admin admin
Gigabyte – GN-B41G (Gigabyte Firmware) admin admin
Gnet – IP0006 (Gnet Firmware)   admin
Hamlet – HRDSL512W_R (Hamlet Firmware) admin hamlet
Hayes – 15810 (Hayes Firmware) admin hayesadsl
Huawei – e960 (Etisalat Firmware)    
Huawei – Echolife HG510 (Huawei Firmware) admin admin
Huawei – Echolife HG510 (Romania Tel Firmware) admin admin
Huawei – EchoLife HG520b (TT Firmware) admin admin
Huawei – EchoLife HG520s (Saudi Telecom Firmware) admin admin
Huawei – EchoLife HG520s (TT Firmware) admin admin
Huawei – Echolife HG553 (Vodafone Italian Firmware)    
Huawei – SmartAX MT880 (Huawei Firmware) admin admin
Huawei – SmartAX MT880 (Triple-T Firmware) admin admin
Huawei – SmartAX MT880 (Version E.37 Firmware) admin admin
Huawei – SmartAX MT882 (Opal Firmware) admin admin
Huawei – SmartAX MT882 (SrpskeTel Firmware) admin admin
Huawei – SmartAX MT882a (Viettel Firmware) admin admin
Inexq – ISO50T (Inexq Firmware) admin 1234
Intelbras – WRG 240 E (Intelbras Portuguese Firmware) admin admin
Inventel – DV4210-WS (Livebox Firmware) admin admin
Iskratel – SI2000 Callisto821+ (Iskratel Firmware) admin admin
Jnet – JN-DS5400 (Jnet Firmware) admin password
KCORP – KLS-575 (KCORP Firmware)    
Keyteck – NET-25GSU (Keyteck Firmware) admin admin
Konig – CMP-wnrout30 (Konig Firmware) admin 1234
Kyocera – KR2 (Kyocera Firmware)   admin
Lantech – AR-2000 (Conexant Firmware) root root
Levelone – FBR-1161A (Levelone Firmware) admin admin
Linkskey – LKR-604 (Linkskey Firmware) admin  
Linksys – AG241 (Linksys Firmware) admin admin
Linksys – AM300 (Linksys Firmware) admin admin
Linksys – BEFSR11 (Linksys Firmware)   admin
Linksys – BEFSR41 (Linksys v1 Firmware)   admin
Linksys – BEFSR41 (Linksys v2 Firmware)   admin
Linksys – BEFSR81 (Linksys Firmware)   admin
Linksys – BEFSRU31 (Linksys Firmware)   admin
Linksys – BEFSX41 (Linksys Firmware)   admin
Linksys – BEFW11S4 (Linksys Firmware)   admin
Linksys – RT31P2 (Linksys Firmware)   admin
Linksys – RTP300 (Linksys Firmware) admin admin
Linksys – RV042 (Linksys Firmware) admin admin
Linksys – RVS 4000 (Linksys Firmware) admin admin
Linksys – SPA-2100 (Linksys Firmware)   admin
Linksys – SPA-3102 (Linksys Firmware)   admin
Linksys – WAG200G (Linksys Portuguese Firmware)   admin
Linksys – WAG325N (Linksys Firmware) admin admin
Linksys – WAG354G (Linksys Firmware)   admin
Linksys – WRK54G (Linksys Firmware)   admin
Linksys – WRT100 (Linksys Firmware)   admin
Linksys – WRT110 (Linksys Firmware)   admin
Linksys – WRT150N (Linksys Firmware)   admin
Linksys – WRT160N (Linksys Firmware)   admin
Linksys – WRT160N v2 (Linksys Firmware)   admin
Linksys – WRT300N (Linksys Firmware)   admin
Linksys – WRT310N (Linksys Firmware)   admin
Linksys – WRT350N (Linksys Firmware)   admin
Linksys – WRT54G (Hyperlite Firmware)   admin
Linksys – WRT54G (Linksys Firmware)   admin
Linksys – WRT54G (Linksys v8 Firmware)   admin
Linksys – WRT54G (Satori-4.0 Firmware By Sveasoft)   admin
Linksys – WRT54G (Talisman Firmware) admin admin
Linksys – WRT54G2 (Linksys Firmware)   admin
Linksys – WRT54GC (Linksys Italian Firmware)   admin
Linksys – WRT54GL (Linksys Firmware)   admin
Linksys – WRT54GP2A-AT (Linksys Firmware)   admin
Linksys – WRT54GS (Linksys Firmware)   admin
Linksys – WRT54GS (Linksys v7 Firmware)   admin
Linksys – WRT54G-TM (Linksys Firmware)   admin
Linksys – WRT54GX2 (Linksys Firmware)   admin
Linksys – WRT54GX4 (Linksys Firmware)   admin
Linksys – WRT610N (Linksys Firmware)   admin
Linksys – WRTP54G (Linksys Firmware) admin admin
Linksys – WRVS4400N (Linksys Firmware) admin admin
Meetus – AMT1004 (Meetus Firmware) admin adslnadam
Microcom – AD 2656 (Microcom Firmware) admin epicrouter
Micronet – SP3361 (Micronet Firmware) admin trendchip
Micronet – SP888B (Micronet Firmware) admin admin
Microsoft – MN-100 (Microsoft Firmware)   admin
Microsoft – MN-700 (Microsoft Firmware)   admin
Motorola – SBG900 (Motorola Firmware) admin motorola
Motorola – VT2442 (Motorola Firmware) router router
Motorola – VT2542 (Motorola Firmware) router router
Motorola – WR850G (Motorola Firmware) admin motorola
MSI – RG54SE II (MSI Firmware) admin admin
MSI – RG60G (MSI Firmware) admin admin
MTNL – MT882 (MTNL Firmware) Admin Admin
Netcore – 2005NR (Netcore Chinese Firmware) guest guest
NetGear – CBVG834G (Darty Box French Firmware) admin password
NetGear – CG814GCMR (Netgear Firmware) admin password
NetGear – CG814WG (Optus Firmware) admin password
NetGear – CVG834G (NetGear Firmware) admin password
NetGear – DG632 (NetGear Firmware) admin password
NetGear – DG824M (NetGear Firmware) admin password
NetGear – DG834 v3 (NetGear Firmware) admin password
NetGear – DG834G v2 (NetGear Firmware) admin password
NetGear – DG834G v3 (NetGear Firmware) admin password
NetGear – DG834G v4 (NetGear Firmware) admin password
NetGear – DG834G v5 (NetGear Italian Firmware) admin password
NetGear – DG834GT (NetGear Firmware) admin password
NetGear – DG834N v2 (NetGear Firmware) admin password
NetGear – DGN2000 (NetGear Firmware) admin password
NetGear – DGND3300 (NetGear Firmware) admin password
NetGear – FVL328 (NetGear Firmware) admin password
NetGear – FVS318v3 (NetGear Firmware) admin password
NetGear – MR814 v3 (NetGear Firmware) admin password
NetGear – R0318 (NetGear Firmware) admin 1234
NetGear – RP614 v2 (NetGear Firmware) admin password
NetGear – RP614 v3 (NetGear Firmware) admin password
NetGear – RP614 v4 (NetGear Firmware) admin password
NetGear – RP614 v4 (NetGear German Firmware) admin password
NetGear – WGR614 v5 (NetGear Firmware) admin password
NetGear – WGR614 v6 (NetGear Firmware) admin password
NetGear – WGR614 v7 (NetGear Firmware) admin password
NetGear – WGR614 v8 (NetGear Firmware) admin password
NetGear – WGR614 v9 (NetGear Firmware) admin password
NetGear – WGT624 (NetGear Firmware) admin password
NetGear – WGT624 v2 (NetGear Firmware) admin password
NetGear – WGT624 v3 (NetGear Firmware) admin password
NetGear – WGT624 v4 (NetGear Firmware) admin password
NetGear – WNDR3300 (NetGear Firmware) admin password
NetGear – WNR2000 (NetGear Firmware) admin password
NetGear – WNR3500 v2 (NetGear Firmware) admin password
NetGear – WNR834B v2 (NetGear Firmware) admin password
NetGear – WPN824 v1 (NetGear Firmware) admin password
NetGear – WPN824 v2 (NetGear Firmware) admin password
NetGear – WPN824 v3 (NetGear Firmware) admin password
NetGear – WPNT834 (NetGear Firmware) admin password
Netopia – 2241N-VGX (Netopia Firmware)    
Netopia – 3347NWG-006 (Netopia Firmware)    
Netopia – Cayman 3346-006 (Netopia Firmware) admin 1234
Netopia 2247-02 (Eircom Firmware)    
Netopia 3347-02 (Qwest Firmware)    
Network Everywhere – NWR11B (Network Everywhere Firmware)   admin
Nexxt Solutions – NW230NXT14 (Nexxt Firmware) guest guest
Oiwtech – oiw-2401apg (Oiwtech Portuguese Firmware) root admin
Onda – EM4218 (DN7000 Firmware) admin 123456
OPEN – iConnect Access 611 (OPEN Firmware) root 0P3N
OPEN – iConnect Access 621 (OPEN Firmware) root 0P3N
OPEN – iConnect Access 624 (OPEN Firmware) root 0P3N
Origo – ASR-8400 (Origo Firmware) admin epicrouter
Pentagram Cerberus P 6331-42 (Pentagram Firmware) admin admin
Pepwave – Surf-200 (Pepwave Firmware)   admin
Philips – p2 (Philips Firmware)    
Philips – SNB5600 (Philips Firmware)    
Pikatel – Airmax 101 (Pikatel Turkish Firmware) admin ttnet
Pirelli – DRG A112 (Pirelli Firmware) admin admin
Pirelli – DRG-A225G (Pirelli Firmware) user user
Pirelli – Netgate voip v2 (Pirelli Firmware) user user
Planet – ADE-3100 (Planet Firmware) admin epicrouter
Planet – ADE-3400 (Planet Firmware) admin epicrouter
Planet – ADE-3410 (Planet Firmware) admin admin
Planet – ADW-4401 (Planet Firmware) admin admin
Planet – XRT-401D (Planet Firmware) admin 1234
Pluscom – WR-AR2317 (Pluscom Firmware) admin admin
Postef – 8820U (Postef Firmware) admin admin
Prolink – H9000 (Prolink Firmware) admin password
Prolink – Hurricane 5200 (Prolink Firmware) admin password
Prolink – Hurricane 9200AR (Prolink Firmware) admin password
Prolink – Hurricane 9200P (Prolink Firmware) admin password
Prolink – Hurricane H5305G (Prolink Firmware) admin password
Prolink – WGR1004 (Prolink Firmware) admin password
QPCOM – QP-WR254G (QPCOM Firmware) admin 1234
Riger – DB102 (Riger Firmware) tmadmin tmadmin
Rosewill – RNX-N4PS (Rosewill Firmware) admin admin
RPC – I35 (RPC Firmware)    
Safecom – GWART2-54125 (Safecom Firmware) admin admin
Safecom – SWBR-5400 (Safecom Firmware)   admin
Sagem – F@st 1201 (Sagem Firmware) admin admin
Sagem – F@st 2504 (Sky Firmware) admin sky
Sagem – F@st 2604 (JaWeb French Firmware) admin admin
Sagem – F@st 3102 (Sagem Firmware) user user
Sagem – FST 3202 (Livebox English Firmware) admin admin
Sagem – FST 3202 (Livebox French Firmware) admin admin
Sanex – SA-5100 (Sanex Firmware) admin admin
Scientific Atlanta – EPC2434 (Scientific Atlanta Firmware)   admin
Scientific Atlanta – EPR2320R2 (Scientific Atlanta Firmware)   admin
Shiro – DSL805E (Shiro Firmware) admin admin
Siemens – Gigaset SE260 (Siemens E9 Firmware) user user
Siemens – Gigaset SE260 DSL (Siemens Firmware) admin admin
Siemens – Gigaset SE261 DSL (Siemens Firmware) admin admin
Siemens – Gigaset SE551 (Siemens German Firmware)   admin
Siemens – Gigaset SE567 (Telus Firmware) admin telus177
Siemens – Gigaset SX551 (Siemens Dutch Firmware)   admin
Siemens – Gigaset SX551 (Siemens Firmware)   admin
Siemens – Gigaset SX552 (Siemens Firmware)   admin
Siemens – SL2-141 (Siemens Firmware) Admin Admin
Siemens – Speedstream 4200 (Siemens Firmware) admin admin
Siemens – SpeedStream SE565 (Siemens Firmware) admin admin
Sitecom – DC-202 v3 (Sitecom Firmware) admin admin
Sitecom – WL-114 (Sitecom Firmware) admin admin
Sitecom – WL-122 (Sitecom Firmware) admin admin
Sitecom – WL-127 (Sitecom Firmware) admin admin
Sitecom – WL-153 (Sitecom Firmware) admin admin
Sitecom – WL-154 (Sitecom Firmware) admin admin
Sitecom – WL-160 (Sitecom Firmware) admin admin
Sitecom – WL-174 (Sitecom Firmware) admin admin
Sitecom – WL-176 (Sitecom Firmware) admin admin
Sitecom – WL-183 (Sitecom Firmware) admin admin
Sitecom – WL-303 (Sitecom Firmware) admin admin
Sitecom – WL-306 (Sitecom Firmware) admin admin
Sitecom – WL-308 (Sitecom Firmware) admin admin
Sitecom – WL-312 (Sitecom Firmware) admin admin
Sitecom – WL-341 (Sitecom Firmware) admin admin
Sitecom – WL-527 (Sitecom Firmware) admin admin
Sitecom – WL-575 (Sitecom Firmware) admin admin
Sitecom – WL-607 (Sitecom Firmware) admin admin
Sitecom DC-202 v5 (Sitecom Firmware) admin admin
SmartLink – SM-4100 (SmartLink Firmware) admin  
Smartnet – PRO-W (Smartnet Turkish Firmware) admin 1234
SMC – SMC2804WBR (SMC Firmware)   smcadmin
SMC – SMC7004VBR (SMC Firmware)   smcadmin
SMC – SMC7004VWBR (SMC Firmware)   smcadmin
SMC – SMC7204BRA (SMC Firmware)    
SMC – SMC8013WG-CCR (SMC Firmware) cusadmin highspeed
SMC – SMC8014W-G (SMC Firmware) cusadmin password
SMC – SMCWBR14-G2 EU (SMC Firmware)   smcadmin
SMC – SMCWBR14-N2 (SMC Firmware) Admin smcadmin
SMC – SMCWBR14S-N2 (SMC Firmware) Admin smcadmin
SMC – SMCWBR14T-G (SMC Firmware)   smcadmin
Sphairon – Turbolink-AR860 (Sphairon Firmware) admin admin
Surecom – EP-4704SX-A (Conexant Firmware) admin epicrouter
Sweex – LB000021 (Sweex Firmware)   mysweex
Sweex – LC000070 (Sweex Firmware)   admin
Sweex – LW050v2 (Sweex Firmware) sweex mysweex
Sweex – LW300 (Sweex Firmware)   mysweex
Sweex – RO001 (Sweex Firmware)   mysweex
Sweex -LW055 (Sweex Firmware) sweex mysweex
T-Com – Speedport 501v (T-Com German Firmware)    
T-Com – Speedport W701V (T-Com German Firmware)    
Telenet – TNDSL 2120 (Telenet Firmware) admin admin
Telit – AR520 (Libero Firmware) admin password
Telsey – CPVA202+ (Telsey Firmware) admin admin
Telsey – CPVA502+ (Telsey Firmware) admin admin
Tenda – twl 108r (Tenda Firmware) admin admin
Tenda – W548D (Tenda Firmware) admin admin
Thomson – Speedtouch 510 (Thomson Firmware) admin admin
Thomson – Speedtouch 530 (Thomson Firmware) admin admin
Thomson – Speedtouch 530v6 (Thomson Firmware) admin admin
Thomson – Speedtouch 546 v6 (Thomson Firmware) admin admin
Thomson – Speedtouch 580 (Thomson Firmware) admin admin
Thomson – Speedtouch 585 (O2 Firmware) admin admin
Thomson – Speedtouch 585 (Thomson Firmware) admin admin
Thomson – Speedtouch 5×6 (Thomson Firmware) admin admin
Thomson – Speedtouch 706 (Thomson Firmware) admin admin
Thomson – Speedtouch 716 (Thomson Firmware) admin admin
Thomson – Speedtouch 780 (Thomson Firmware) admin admin
Thomson – Speedtouch 780WL (Thomson Firmware) admin admin
Thomson – TG585 (Thomson Firmware) Adminstrator  
Thomson – TG585 v7 (Thomson Firmware)    
Thomson – TG784 (Thomson Firmware)    
Thomson – TG787v (Thomson Firmware)    
Thomson – TWG850-4U (Thomson Firmware)   admin
Tilgin – Vood 453W (Tilgin German Firmware) admin admin
TP-LINK – TD-8810 (TP-LINK Firmware) admin admin
TP-LINK – TD-8817 (TP-LINK Firmware) admin admin
TP-LINK – TD-8840 (TP-LINK Firmware) admin admin
TP-LINK – TD-W8910G (TP-Link Firmware) admin admin
TP-LINK – TL-R402M (TP-LINK Firmware) admin admin
TP-LINK – TL-R460 (TP-LINK Firmware) admin admin
TP-LINK – TL-WR340G (TP-LINK Firmware) admin admin
TP-LINK – TL-WR541G (TP-LINK Firmware) admin admin
TP-LINK – TL-WR641G (TP-LINK Firmware) admin admin
Trendnet – TEW-432BRP (Trendnet Firmware) admin admin
Trendnet – TEW-435BRM (Trendnet Firmware) admin admin
Trendnet – TEW-452BRP (Trendnet Firmware) admin admin
Trendnet – TEW-632BRP (Trendnet Firmware) admin admin
Trendnet – TEW-639GR (Trendnet Firmware) admin  
Trendnet – TW100-BRV204 (Trendnet Firmware) admin admin
Trendnet – TW100-S4W1CA (Trendnet Firmware) admin admin
Trust – MD-4050 (Trust Firmware) admin admin
U.S. Robotics - USR5461 (U.S. Robotics Firmware) admin admin
U.S. Robotics - USR5463 (U.S. Robotics Firmware)   admin
U.S. Robotics - USR8000 (U.S. Robotics Firmware) admin  
U.S. Robotics - USR8054 (U.S. Robotics Firmware) admin  
U.S. Robotics - USR9106 (U.S. Robotics Firmware) admin admin
U.S. Robotics - USR9108 (U.S. Robotics Firmware) admin admin
U.S. Robotics - USR9108A (U.S. Robotics Firmware) admin admin
U.S. Robotics - USR9112 (U.S. Robotics Firmware)   admin
Ubiquiti – Nanostation 5 (Ubiquiti Firmware) root admin
Utstarcom – UT300R (Dataone Firmware) admin utstar
Utstarcom – UT300R2U (Dataone Firmware) admin admin
Utstarcom – WA3002G1 (Utstarcom Firmware) admin admin
Utstarcom – WA3002G4 (Dataone Firmware) admin admin
Viettel VT-AD02 (Viettel Firmware) admin admin
Wanadoo Livebox (Livebox Dutch Firmware) admin admin
Well – PTI-845 (Texas Instruments Firmware) Admin Admin
Westell – 327w (Verizon Firmware) admin password
Westell – 327w (Westell Firmware) admin admin
Westell – 6100 (Westell Firmware) admin admin
Westell – Versalink 327W (Bellsouth Firmware) admin admin
Westell – Versalink 7500 (Verizon Firmware) admin admin
XAVi – X7868r (XAVi Firmware) 1234 1234
XAVI Technologies Corporation – x8824M (XAVI Firmware)    
Zhone – 6211 (Paradyne Firmware) admin admin
Zhone – 6211-I2-xxx (Zhone Firmware) admin admin
Zhone – 6218 (Paradyne Firmware) admin cciadmin
Zinwell – G220 (Zinwell Firmware) admin admin
Zoom – X3 Model 5660A (Zoom Firmware) admin zoomadsl
Zoom – X5 Model 5554 (Zoom Firmware) admin zoomadsl
Zoom – X6 Model 5590C (Zoom Firmware) admin zoomadsl
ZTE – ZXDSL 531B (ZTE Firmware) admin admin
ZyXEL – EQ-660R (ZyXEL Firmware)   1234
ZyXEL – MAX-210M1 (ZyXEL Firmware)   1234
ZyXEL – NBG-318S (ZyXEL Firmware)   1234
ZyXEL – NBG460N (ZyXEL Firmware)   1234
ZyXEL – P-2602H-D1A (ZyXEL Firmware)   1234
ZyXEL – P-2602HW-D1A (ZyXEL Firmware)   1234
ZyXEL – P-2602R-D1A (ZyXEL Firmware)   1234
ZyXEL – P-320W (ZyXEL Firmware)   1234
ZyXEL – P-330W EE (ZyXEL Firmware) admin 1234
ZyXEL – P-334U (ZyXEL Firmware)   1234
ZyXEL – P-660H-T1 v2 (ZyXEL Firmware)   1234
ZyXEL – P660HTW2 (ZyXEL Firmware)   1234
ZyXEL – P-660HW-D1 (ZyXEL Firmware)   1234
ZyXEL – P-660HW-T1 (ZyXEL Firmware)   1234
ZyXEL – P-660HW-T1 v2 (ZyXEL Firmware)   1234
ZyXEL – P-660R-61C (ZyXEL Firmware)   1234
ZyXEL – P-660R-D1 (ZyXEL Firmware)   1234
ZyXEL – P-660R-T1 (ZyXEL Firmware)   1234
ZyXEL – P-660R-T1 v2 (ZyXEL Firmware)   1234
ZyXEL – P660RT2 (ZyXEL Firmware)   1234
ZyXEL – Prestige 2602H-61 (ZyXEL Firmware)   1234
ZyXEL – Prestige 2602HW-61 (ZyXEL Firmware)   1234
ZyXEL – Prestige 2602R-61 (ZyXEL Firmware)   1234
ZyXEL – Prestige 650HW-31 (ZyXEL Firmware) admin 1234
ZyXEL – SP-660 (ZyXEL Firmware)   1234

 

Tag: mat khau wifi, cau hinh modem, cai dat modem, cau hinh wifi, mat khau tp link, mat khau d link, mat khau comtrend, mat khau zyxel

 

 

 

- Đường truyền Internet 100Mbps

- Ưu đãi Data lên 60GB tốc độ cao

- Đường truyền ưu tiên 1000Mbps

- Ưu đãi thiết bị đặc thù

LIÊN HỆ

Địa chỉ:  121 Pasteur, Phường 6, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh

Số điện thoại: (028) 3996 3996

Hotline: 0913.335.335 - 0906080777

1
4
 

@VNPT 2020