cap_quang_vnpt_doanh_nghiep_1200.
banner_cap_quang_vnpt_goi_home.

Tách VNPT, MobiFone vẫn chung hạ tầng mạng

Theo VNPT, đối với vấn đề nhân lực, VNPT sẽ bàn giao nguyên trạng những gì thuộc về MobiFone cho Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT) nhưng từ góc độ quản lý người ở tập đoàn thì còn nhiều trăn trở vì sẽ phải sắp xếp lại lực lượng lao động trong số hàng vạn nhân lực hiện nay của VNPT. Trong đó không loại trừ khả năng phải tinh giản một số lượng nhất định. Đóng góp 48% doanh thu và 76% lợi nhuận cho tập đoàn mẹ năm 2013, VMS khi tách ra sẽ ảnh hưởng lớn tới hoạt động kinh doanh của VNPT. Vì vậy, VNPT hiện đã điều chỉnh doanh thu năm xuống mức 86.000 tỷ đồng thay vì 120.000 tỷ đồng theo kế hoạch đầu năm 2014. Điều chỉnh là cần thiết để đáp ứng với thực lực tập đoàn.

 Lễ bàn giao quyền đại diện chủ sở hữu Nhà nước.

Phó Tổng giám đốc thường trực VNPT Phan Hoàng Đức cho biết: Nguồn lực tài chính, lợi nhuận, thị trường, khách hàng và thương hiệu đều là những vấn đề mà VNPT phải đối mặt lúc này. VNPT đã đặt mục tiêu chiến lược mới, tập trung cho hiệu quả, tổ chức bộ máy chuyên nghiệp hơn, hướng đến các thế mạnh của mình. 

Theo ông Mai Văn Bình, Tổng giám đốc kiêm Chủ tịch MobiFone, mặc dù tách ra khỏi VNPT nhưng khi MobiFone cổ phần hóa, VNPT sẽ vẫn sở hữu tối đa 20% trong MobiFone. Đại diện MobiFone cho biết: Nhiệm vụ trọng tâm nhất của MobiFone từ nay đến cuối năm 2014 là khẩn trương hoàn thiện và trình Bộ TT-TT Đề án thành lập Tổng công ty MobiFone. Tổng công ty mới sẽ được xây dựng theo mô hình tiên tiến, hiện đại. Bước thứ hai, song song với việc xây dựng Đề án thành lập Tổng công ty MobiFone cũng sẽ trình phương án cổ phần hóa theo chỉ đạo của Chính phủ. Dự kiến trong tháng 7, MobiFone sẽ trình đề án thành lập Tổng công ty và trong quý 3/2014 trình phương án cổ phần hóa MobiFone.

- Đường truyền Internet 100Mbps

- Ưu đãi Data lên 60GB tốc độ cao

- Đường truyền ưu tiên 1000Mbps

- Ưu đãi thiết bị đặc thù

LIÊN HỆ

Địa chỉ:  121 Pasteur, Phường 6, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh

Số điện thoại: (028) 3996 3996

Hotline: 0913.335.335 - 0906080777

1
4
 

@VNPT 2020