cap_quang_vnpt_doanh_nghiep_1200.
banner_cap_quang_vnpt_goi_home.

Hướng dẫn cấu hình nhanh Modem Draytek Vigor 2910

Hướng dẫn cấu hình Modem Draytek Vigor 2910

Modem Draytek Vigor 2910, Hướng dẫn cấu hình nhanh Modem Draytek Vigor 2910. Cấu hình 8 IP Tĩnh, NAT port cho Camera, ...username và password Draytek Vigor 2910

 1. Truy cập vào thiết bị:

 • Địa chỉ IP mặc định : 192.168.1.1
 • username và password bỏ trống.


2. Cấu hình PPPoE: 

 • WAN >> PPPoE
 • Click Enable, điền username và Password >> Click OK


3. Multi Vlan:

Chú ý: dùng để sử dụng IPTV.

 Vào Internet Access >> Multi-VLAN 

 • Để khai báo các VLAN cho Internet và IPTV

 • Tiếp theo click vào TAB Bridge để tiến hành cấu hình chuyển tiếp tín hiệu ở channel 6 vào Setop Box ( xem IPTV) qua port 4 của Vigor2910


4. Multi Vlan với đường truyền không IPTV:

 

Chú ý: Nếu không tắt tính năng Multi-VLAN thì router sẽ không thể PPPoE để kết nối Internet

 • Vào Internet Access >> Multi-VLAN 
 • Click Clear để bỏ tính năng Multi-VLAN.

 


 
5. Static IP:

Dùng trong trường hợp cần cấu hình IP tĩnh trên router (megawan, metro net, MAN-E …)
 • WAN >> static or Dynamic IP
 • Nếu nhà cung cấp cho nhiều IP wan thì có thể khai báo trong phần WAN IP Alias.


6. Wan IP Alias:

 

 • Khi cần gán nhiều ip cho Interface WAN, bạn có thể dùng tính năng WAN IP Alias.
 • Tick vào nút IP Address from ISP trong PPPoE hoặc Specify an IP Address trong mode Static of Dynamic IP.
 • Lần lượt điền các IP public vào.


7. IP Route:

 

 • Khi khách hàng được cấp 1 range IP tĩnh dùng cho mục đích routing.
 • LAN >> General setup.
 • Tick Enable dòng For IP Routing Usage.
 • Khai báo địa chỉ IP đầu tiên của range IP và subnet mask tương ứng.


8. Quản lý thiết bị:

 

 • Thay đổi IP LAN trong phần 1st IP subnet
 • Cấu hình DHCP server:
 • Start IP Address: IP bắt đầu.
 • IP Pool Counts: Số lượng IP sẽ cấp.
 • Tick Disable Server khi cần tắt tính năng DHCP server trên router.

 • Thay đổi mật khẩu thiết bị

 • Backup


9. Restore cấu hình:

 

 • Browse đến file backup đã lưu.
 • Click restore để khôi phục cấu hình đã backup.
 • Khởi động lại router để hoàn tất quá trình Restore cấu hình


10. Data Flow Monotor:

 

 • Diagnostics  >> Data flow Monitor. Tick Enable Data flow Monitor
 • Click Block : máy tính sẽ bị khóa internet trong 5 phút
 • TX rate(kbs) : tốc độ tải lên hiện tại của từng máy tính
 • RX rate(kbs) : tốc độ tải xuống hiện tại của từng máy tính
 • Sessions : số lượng session đang được sử dụng bởi từng máy tính

 

Draytek Vigor 2910, cấu hình, Modem, IP Tĩnh, NAT port cho Camera,username,password

- Đường truyền Internet 100Mbps

- Ưu đãi Data lên 60GB tốc độ cao

- Đường truyền ưu tiên 1000Mbps

- Ưu đãi thiết bị đặc thù

LIÊN HỆ

Địa chỉ:  121 Pasteur, Phường 6, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh

Số điện thoại: (028) 3996 3996

Hotline: 0913.335.335 - 0906080777

1
4
 

@VNPT 2020