cap_quang_vnpt_doanh_nghiep_1200.
banner_cap_quang_vnpt_goi_home.

Hướng dẫn cấu hình Modem FirstMile 341WR VNPT

HƯỚNG DẪN CẤU HÌNH MODEM FirstMile 341WR Cáp Quang VNPT

Modem Cáp Quang VNPT FiberVNN - FirstMile 341WR VNPT.  Hướng dẫn cài đặt, cấu hình Modem First Mile VNPT. User, Pass modem VNPT hiệu FIRSTMILE 341WR

Điện thoại Hỗ trợ kỹ thuật VNPT : Mã vùng tỉnh + 800126  hoặc 18001260

 1. Login vào Modem FirstMile 341WR bằng giao diện web:

-Kết nối PC với cổng LAN 1 của Modem FirstMile 341WR.

-Mở trình duyệt web và truy cập tới địa chỉ http://192.168.1.1

 

-Chọn Login để tiến hành cấu hình cho Modem.

 

2. Cấu hình truy cập dịch vụ Internet:

 

3. Cấu hình chạy IPTV cho (MyTV và SaiGonTV)

- Đối với các thuê bao có đăng ký sử dụng dịch vụ IPTV ta tiếp tục thực hiện cấu hình Modem FIRSTMILE 341WR cho dịch vụ này như sau: 

  •  Giả sử VLAN cho Internet là 100, VLAN cho IPTV là 1100.
  •  Group 1 : cấu hình VLAN cho Internet, Map port LAN 1, LAN 2, LAN 3.
  •  Group 2 : cấu hình VLAN cho IPTV, Map port LAN 4 kết nối với SetTopBox.

 

 

 Chọn Multi-VLAN, Chọn Enable 802.1Q VLAN

Nhập VLAN Internet

Nhập VLAN IPTV 

Map Port LAN1, LAN2, LAN3 Cho kết nối Internet

Map Port LAN4 Cho IPTV

 Chọn Apply để lưu cấu hình

Đến đây các anh chị gắn SETTOPBOX vào LAN4 để sử dụng dịch vụ.

 4. Cấu hình FirstMile chạy dịch vụ địa chỉ IP tĩnh.

-Modem FirstMile có khả năng chạy chế độ đến 8 địa chỉ IP tĩnh.

-Giả sử nhà cung cấp dịch vụ cho dãy IP tĩnh là 113.161.112.16/29.

 

 Chọn Network Setting

 Chọn WAN, Chọn ON, Nhập địa chỉ IP, Gán Subnet Mask, Chọn Apply để lưu cấu hình 

- Khi cấu hình Modem thì địa chỉ đầu tiên sẽ được gán trên Modem.

- Các địa chỉ tiếp theo sẽ được gán trên PC trong mạng LAN dung IP tĩnh. 

 

  

-Thực hiện tương tự cho các máy tính tiếp theo dùng IP tĩnh. 

 

- Đường truyền Internet 100Mbps

- Ưu đãi Data lên 60GB tốc độ cao

- Đường truyền ưu tiên 1000Mbps

- Ưu đãi thiết bị đặc thù

LIÊN HỆ

Địa chỉ:  121 Pasteur, Phường 6, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh

Số điện thoại: (028) 3996 3996

Hotline: 0913.335.335 - 0906080777

1
4
 

@VNPT 2020